zwilingПроблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми привертають сьогодні усе більшу увагу міжнародного та європейського співтовариств. Торгівля людьми (далі –ТЛ), як і нелегальне переправлення мігрантів (далі – НПМ), становить надзвичайно серйозну гуманітарну, економічну та міграційну проблему, так само, як і проблему транснаціональної злочинності.

Вищезазначені явища не є новими, але останнім часом вони набули надзвичайного поширення у структурі міжнародної міграції, постійно змінюючись та ускладнюючись. Не випадково з боку урядів багатьох країн та міжнародної громадськості спостерігається стійка тенденція до зростання занепокоєння проявами і наслідками ТЛ та НПМ, а також рішучість у боротьбі з ними.

read more »