Posts tagged ‘громадський контроль’

23/12/2009

Громадський контроль і права людини

23.12.09 | Євген Захаров

1. Загальні поняття

Усталеного розуміння громадського контролю немає. Тому спочатку необхідно визначитися з дефініціями. Зазвичай об’єктом громадського контролю є діяльність держави і місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. При цьому державні органи можуть тлумачитися доволі широко: це не тільки ті органи державної влади, які мають владні повноваження, а будь-які організації, установи чи підприємства, що фінансуються з державного бюджету. Так, державні лікарні та навчальні заклади також можуть бути об’єктом громадського контролю. В Україні, на жаль, у якості такого об’єкту розглядають найчастіше тільки органи громадського самоврядування, тим самим суттєво звужуючи область громадського контролю.

Суб’єкти громадського контролю визначаються по-різному. Одні теоретики розширюють коло суб’єктів і розглядають парламентський контроль і контроль політичних партій за державною діяльністю як різновид громадського контролю. Інші звужують коло суб’єктів до громадян та їх об’єднань, а також іноземців, які на законних підставах перебувають в країні – саме такі суб’єкти розглядаються в цій статті, їх для цілей даного тексту можна об’єднати в понятті «громадянське суспільство». Парламентський контроль і контроль політичних партій – це складна і серйозна тема, яка виходить за межі нашого розгляду.

read more »

%d bloggers like this: