Archive for September, 2010

20/09/2010

Міграції в історії України.

citizen.novadoba.org.ua/

…….

ЩО ТАКЕ МІГРАЦІЯ І ЯКОЮ ВОНА БУВАЄ?

Слово „міграція” (лат. мigratio) у Великому тлумачному словнику української мови означає – рух населення, метою якого є зміна проживання на стало чи на певний період.

Міграціями, як правило, вважають масові переселення людей під впливом певних історичних процесів. Як ми вже говорили, причиною зміни місця проживання можуть бути різноманітні ситуації політичного, економічного, релігійного чи будь-якого плану, які призводять до масових переселень людей всередині країни чи за її межами.

Залежно від ознак, за якими їх класифікують, міграції можуть бути зовнішніми і внутрішніми для даної країни, стаціонарними і тимчасовими.

Суттєвим є поділ міграцій на зовнішні та внутрішні.

read more »

%d bloggers like this: